Regulamin sesji fotograficznej

Z dbałości o drzewa zamiast umów proponuję poniższy regulamin.

Ustalenia wstępne

 1. Klient oświadcza, że zapoznał się z portfolio fotografa i odpowiada mu styl zdjęć oraz sposób ich obróbki.
 2. Rezerwacja terminu sesji oznacza akceptację regulaminu sesji fotograficznej.
 3. Fotograf nie wykonuje fotomontaży, grafiki, nie podmienia teł, nie zmienia elementów ciała, nie prasuje ubrań, nie dorabia elementów na zdjęciu, nie zmienia wystrojów wnętrz, nie farbuje włosów itp.
 4. Obróbka fotografa polega na starannym retuszu niedoskonałości, typu wygładzenie skóry oraz poprawieniu ogólnego wyglądu zdjęcia: wyostrzenie oczu, poprawienie kolorystyki, kontrastu, jasności zdjęcia.
 5. Fotograf gwarantuje wykonanie usługi przynajmniej na poziomie pokazanym w portfolio na stronie i social media
 6. Każdy pakiet sesji można wykupić w formie voucheru prezentowego wg cennika podanego na stronie. Do kosztu pakietu należy doliczyć koszt 20 zł za ręcznie przygotowane zaproszenie na sesję. Opłata za całość pobierana jest z góry. Ważność voucheru to 6 miesięcy.

Rezerwacja terminu

 1. Rezerwacja terminu następuje po wpłacie bezzwrotnego zadatku w wysokości 200 zł na konto w Nest Banku nr 97 1870 1045 2078 1069 2443 0001. W tytule przelewu proszę wpisać datę sesji oraz jej rodzaj.
 2. Jeśli zadatek nie wpłynie w ciągu 2 najbliższych dni roboczych, wstępna rezerwacja terminu zostanie anulowana.
 3. W przypadku choroby lub deszczowej pogody można wyznaczyć inny dogodny termin bez straty zadatku.. W związku z tym, że pogoda często jest nieprzewidywalna sugeruję najpierw spotkanie w wyznaczonym terminie. Zawsze jest szansa, że przestanie padać, a kilka razy wyszło nawet słońce.
 4. Termin można zmienić maksymalnie dwukrotnie. Wyznaczenie kolejnego, tj. trzeciego terminu wiąże się z dodatkową wpłatą 200 zł na konto fotografa.
 5. W przypadku wystąpienia u mnie nagłych zdarzeń losowych (choroba, wypadek) możliwe jest wyznaczenie innego dogodnego terminu sesji lub odstąpienie od umowy i zwrot zadatku. Klient oświadcza, że nie będzie miał z tego powodu żadnych roszczeń.

Realizacja sesji, terminy i płatności

 1. Niestawienie się w wyznaczonym terminie i miejscu na sesji, bez wcześniejszego uprzedzenia fotografa skutkuje anulowaniem umowy i utratą zadatku.
 2. W przypadku sesji np. w Ogrodzie Botanicznym, koszty wstępu i realizacji sesji w tym miejscu ponosi Klient.
 3. Dopłata do wybranego pakietu następuje w dniu sesji gotówką lub wcześniejszym przelewem na konto, tak by pieniądze wpłynęły najpóźniej w dniu sesji.
 4. Zawsze klient ma możliwość dopłacenia różnicy do wyższego pakietu lub dokupienia dodatkowych pojedynczych zdjęć.
 5. ’w terminie do 1-2 tygodni po sesji przekażę wstępnie przygotowane zdjęcia wykonane podczas sesji w mniejszej rozdzielczości, zabezpieczone moim logo.
 6. Zdjęcia wybiera klient.
 7. Zobowiązuję się przekazać obrobione zdjęcia w ciągu do 6 tygodni nie licząc świąt. Najczęściej czas oczekiwania, to ok. 2-3 tygodnie.
 8. Jeśli klient nie dokona wyboru w ciągu 14 dni od przesłania galerii zdjęć, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć.
 9. Dopłatę za dodatkowe ujęcia i odbitki należy wykonać przelewem po wyborze zdjęć.
 10. Nie przekazuję nieobrobionych plików.
 11. Nie oddaję zdjęć bez wydruków.

Uwagi końcowe

 1. Każda sesja jest wykonywana w innych warunkach co sprawia, że nie każde ujęcie z innej sesji uda się powtórzyć. Na zdjęcie wpływ ma otoczenie, światło, pogoda a także nastroje „modeli”.
 2. Zgoda na publikacje zdjęć jest dobrowolna i ustalana indywidualnie.
 3. Zgodnie z obowiązującym prawem Fotograf zachowuje wieczyste prawa autorskie do wykonanych zdjęć. Nie można zgłaszać zdjęć sesji do konkursów bez podania autora.
 4. Wykorzystując zdjęcia z sesji na portalach społecznościowych Klient zobowiązuje się do wskazania, zgodnie z obowiązującym prawem autorskim, Fotografa poprzez umieszczenie aktywnego linku do profili Fotografa (FB i IG @wobiektywieidy). W przypadku problemów z oznaczeniem proszę o podanie linku  wobiektywieidy.pl
 5. Wraz z przekazaniem zdjęć klient zyskujecie prawo do ich wykorzystywania w celach niekomercyjnych, w tym do ich rozpowszechniania, drukowania lub powielania. Oznacza to, że bez ograniczeń może je udostępniać rodzinie i znajomym, kopiować i wywoływać w celu oprawienia itp.
 6. Wykorzystanie zdjęć do celów komercyjnych, tj. reklama, promocja, działania marketingowe własnych usług, sprzedaży itp. wymaga uprzedniej zgody fotografa.